Tag Archives: bạch chỉ có tác dụng gì

Tác dụng của bạch chỉ?

Trích từ điển cây thuốc, GS Võ Văn Chi – Nhà xuất bản Y học Bạch chỉ Bạch chỉ – Angelica dahurica (Fisch ox Hoffin) Benth et Hook f. thuộc họ Hoa tán – Apiaceae. Mô tả: Cây thảo cao 0,5 -1m hay hơn, sống lâu năm. Thân hình trụ, rỗng, không phân nhánh. Lá to có cuống, phần […]