Tag Archives: cây hương phụ

Công dụng chữa bệnh của cây cỏ gấu

TRÍCH TỪ ĐIỂN CÂY THUỐC – GIÁO SƯ VÕ VĂN CHI, NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Cỏ gấu, Cỏ cú, Củ gấu hay Hương phụ – Cyperus rotundus L., thuộc họ Cói – Cyperaceae. Mô tả: Cỏ sống dai, cao 20-30cm. Thân rễ phình lên thành củ, màu nâu thẫm hay nâu đen, có nhiều đốt và có lông; […]