Tag Archives: cây thạch xương bồ

Cây thạch xương bồ có công dụng gì?

TRÍCH TỪ ĐIỂN CÂY THUỐC – GS VÕ VĂN CHI – NHÀ XUẤT BẢN Y  HỌC Thạch xương bồ, Thủy kiếm thảo, Nham xương bồ – Acorus tatarinowii Schott, thuộc họ Ráy – Araceae. Mô tả: Cây thảo thủy sinh, thân rễ to 5-8mm, chia đốt. Lá mọc đứng, hình gươm, dài 20-50cm, rộng 2-6 (10)mm; gần gần như […]