Tag Archives: công dụng của bát giác liên

Bát giác liên có công dụng gì?

Trích từ Điển cây thuốc, GS Võ Văn Chi – Nhà xuất  bản Y học Bát giác liên, Cước diệp – Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng, thuộc họ Hoàng Liên gai – Berberidaceae. Mô tả: Cây thảo cao 30-50cm. Thân rễ cứng chia nhiều đốt. Thân nhẵn, mọc đứng, màu lục. Lá mọc so le, thường có 2 lá, […]