Tag Archives: phan tả diệp trị táo bón

Phan tả diệp,

trích sách dược học cổ truyền – gs trần văn kỳ, nhà xuất bản y học Lá phan tả diệp là lá phơi hay sấy khô của cây Phan tả diệp hẹp Cassia Angustifolia Vahl hay cây Phan tả diệp lá nhọn Cassia Acutifolia đều thuộc họ Vang ( Cassalpiniaceae), được dùng làm thuốc từ […]