Tag Archives: Sa nhân có tác dụng gì?

Sa nhân

Trích từ điểm cây thuốc – GS Võ văn Chi, nhà xuất bản Y học Sa nhân Sa nhân còn gọi là Súc sa mật, Xuân sa nhân dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Dược tính bản thảo là quả gần chín phơi hay sấy khô của cây Dương xuân sa Amomum […]