Tag Archives: tầm gửi cây na chữa bệnh gì

Cây tầm gửi có tác dụng gì

Trích từ điển cây thuốc – giáo sư võ văn chi, nhà xuất bản y học Tầm gửi Tầm gửi, Chùm gửi, Mộc vệ Trung Quốc – Taxillus chinensis (DC.), Danser (Loranthus chinensis DC.), thuộc họ Tầm gửi – Loranthaceae. Mô tả: Cây nhỏ, các nhánh non vàng vàng rồi không lông và có lỗ bì trắng. Lá mọc đối, […]